Spoed-, avond- en weekenddienst

Bij spoedeisende hulp gaat het om ernstige pijnklachten, een ongeval of een nabloeding. Overdag kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met ons algemene nummer.

Belt u zo vroeg mogelijk, dan wordt u bij ons nog dezelfde dag geholpen.

Noodnummer spoeddienst buiten openingstijden
Voor pijnklachten of spoedgevallen buiten werktijden kunt u contact opnemen met Tandartsenpost 010 gevestigd op de Dr Molewaterplein 30, in het Erasmus MC naast de HAP. 
U kunt TAP010 bereiken op: 085 105 1760.

Er zijn tandartsen van 8.00-23.00 op locatie aanwezig en 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar en bij acute hulp of nabloeding oproepbaar. Wij verzoeken u van te voren telefonisch contact met Tandartsenpost 010 op te nemen voordat u naar de Tandartsenpost toe komt. De behandeling dient direct per pin of contant voldaan te worden.


Urgente spoedgevallen:

 • Uitgeslagen tand
 • Afgebroken tand
 • Nabloeding (na het trekken van een tand of kies of na een chirurgische ingreep)

Belangrijk bij een uitgeslagen tand:

 • Zorg dat deze zo snel mogelijk teruggeplaatst wordt. Het maakt in eerste instantie niet uit hoe deze tand teruggeplaatst wordt, zelfs al doet u dit achterstevoren.
 • Het is van groot belang dat de tand in de mond vervoerd wordt. De tand moet u beslist niet in bleekwater of koffiemelk doen. Gewone melk mag eventueel wel, echter het eigen speeksel is het beste.
 • Veeg de tand niet schoon.

Ons advies: Voor pijnbestrijding kunt u paracetamol innemen.

Redelijk urgente spoedgevallen:

 • Dikke wang
 • Dikke onderkaak
 • Acute heftige pijn aan tand of kies.

Ons advies: Voor pijnbestrijding kunt u paracetamol innemen.

Medisch gezien niet urgent, wel hinderlijk:

 • napijn na bezoek aan tandarts of mondhygienst
 • Pijn aan tand, kies of kaak
 • Uitgevallen (nood)kroon of vulling
 • Stukje van tand of kies afgebroken
 • Loskomen van kroon of brug op implantaat.

Ons advies: Voor pijnbestrijding kunt u paracetamol innemen.