Huisregels

Welkom in onze praktijk

Om voor patiënten, bezoekers en medewerkers duidelijkheid te creëren en om een optimale en rustige sfeer binnen onze praktijk te handhaven, hebben wij huisregels opgesteld. Wij verzoeken alle patiënten deze regels te respecteren en na te leven. Wij vragen u onze huisregels aandachtig door te lezen.

Afspraken

Wij verzoeken u vriendelijk om op de afspraaktijd aanwezig te zijn. Indien u te laat komt voor een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek.

Afspraken kunnen telefonisch of aan de balie worden gemaakt en/of geannuleerd.

Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, Aangezien wij een zorgverlenende sector zijn, kunnen de behandelingen iets langer duren dan gepland. Helaas kan het hierdoor wel eens voorkomen dat u even moet wachten als er uitloop ontstaat. De uitlooptijd valt op geen enkele manier op de tandarts/mondhygiënist te verhalen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Desgewenst kunt u aan de balie informeren naar een eventuele achterstand in de planning.

Als wij uw afspraak niet aan u herinneren per SMS of TELEFOON, betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. Wij doen ons uiterste best om uw deze service te verlenen, maar bij geen herinnering gaat de afspraak ook gewoon door.

Het niet nakomen van een afspraak

Natuurlijk gaan we er van uit dat een patient niet expres niet komt opdagen. Toch worden, zonder uitzondering en ongeacht de reden, conform de landelijke richtlijnen door tandartsen en mondhygienisten de kosten in rekening gebracht. De NZA heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. Declaratiecode C90: ‘Niet nagekomen afspraak’ mag gehanteerd worden als een afspraak niet 48 uur van te voren is afgezegd. Er mag tot 100% van de gemiste omzet in rekening worden gebracht.

Bij MZC Ridderkerk hanteren we een termijn van 48 uur van te voren afzeggen en declareren we over het algemeen een deel van de gemaakte kosten (dus geen gemiste omzet). MZC Ridderkerk beperkt deze kosten vooralsnog tot 17,50 euro per 10-minuten bij de 2e keer Niet Nagekomen Afspraak. Deze aanpak is in onze praktijkregels vastgelegd.

We zijn van mening dat wij hiermee de patient tegemoetkomen in onze regeling voor het afzeggen van afspraken en hopen dan ook op uw begrip als u de gevraagd wordt om de gemaakte kosten, voor de door u gereserveerde tijd, mee te vergoeden. Deze regeling staat vermeld op onze afspraakkaartjes en op onze website.

Wordt een afspraak niet nagekomen dan ontvangt de patient daarover direct een e-mail of een brief met de constatering, uitleg en de (mogelijke) gevolgen. Vervolgens stuurt ons administratiekantoor een nota met de declaratiecode C90: ”Niet nagekomen afspraak”. We begrijpen dat dit vervelend kan zijn, maar we rekenen na bovenstaande uitleggen ook op uw begrip.

Ongepast gedrag

We streven ernaar om u als patiënt de best mogelijke zorg te bieden. Respectvolle behandeling is voor ons essentieel, en we verwachten hetzelfde respect van u. We tolereren geen vormen van verbaal of fysiek geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag. Het is ook niet toegestaan om zonder toestemming foto’s of video’s te maken. Indien deze regels niet worden nageleefd, behouden wij ons het recht voor om de toegang tot de praktijk te ontzeggen, eventueel met assistentie van de politie. In geval van diefstal, geweld of ander ongeoorloofd gedrag behouden wij ons het recht voor om aangifte te doen bij de politie.

Tot slot

Suggesties, ideeen, op-en aanmerkingen met betrekking tot een behandeling, wachtkamerinrichting, praktijkorganistatie of andere zaken welke u aandacht hebben zijn altijd welkom. Wij streven continue naar verbetering; wij hechten dan ook veel waarde aan uw mening.