Röntgenfoto’s

Röntgenfoto’s dienen om tandheelkundige afwijkingen zoals ontstekingen, gaatjes (cariës) en andere afwijkingen van de tanden of kiezen te kunnen vinden en bekijken. Zo is exact vast te stellen of en waar tandbederf aanwezig is. Ook is te zien hoe het kaakbot eruit ziet en of er bijvoorbeeld verstandskiezen of ontstekingen in de kaak aanwezig zijn. Foto’s helpen ook bij het vaststellen van de mate van afbraak van het kaakbot bij tandvleesziekten.

Soorten röntgenfoto’s:

  • Bite-wings zijn kleine overzichtsfoto’s van de kiezen van uw gebit. De tandarts maakt twee foto’s: één links en één rechts. Op deze foto is het kroongedeelte van de kiezen te zien: het gedeelte dat u zelf ook in de mond kunt zien. Verder is op de foto een gedeelte van de wortels en het omliggende bot te zien. Uw tandarts schat onder andere uw cariësrisico en andere risico’s in. Op basis van de risico-inschatting wordt beoordeeld hoe vaak u een bite-wing moeten laten maken. Dit varieert van elke 6 maanden bij een hoog risico, tot elke 24 maanden of langer bij een laag risico.
  • Een solo-opname maken we als we een bepaalde tand of kies nader willen onderzoeken. Op dit type foto is de hele tand of kies te zien: het kroongedeelte, het wortelgedeelte én het gebied rondom de wortelpunt. In het gebied rondom de wortelpunt kan de tandarts bijvoorbeeld een ontsteking waarnemen. Zo kan de tandarts bijvoorbeeld zien of zich ontstekingen aan de wortelpunten bevinden.
  • Als een totaaloverzicht van het gebit nodig is wordt er een orthopantomogram ofwel OPG gemaakt. Deze foto wordt gemaakt om een overzicht te krijgen van alle tanden en kiezen in de boven- en onderkaak.


Wat is het risico van een röntgenfoto?

Alle assistenten en mondhygiënisten die röntgenopnamen in opdracht van de tandarts maken zijn daartoe opgeleid en gecertificeerd. De hoeveelheid straling die nodig is voor het maken van een kleine röntgenfoto is zeer klein. Daardoor is de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid gering. De kans is zo klein, dat die nauwelijks in een getal is uit te drukken. Twee röntgenfoto’s maken stelt u bloot aan evenveel straling als een lang weekend verblijven in de Ardennen. Toch moet bij straling, hoe weinig ook, zorgvuldig te werk worden gegaan. Het uitgangsprincipe is dat u medisch voordeel moet hebben van de informatie die met de röntgenopname wordt verkregen. Elke keer als een röntgenfoto gewenst is, wegen we het risico daarvan af tegen het risico van het niet of te laat ontdekken van een ontsteking of een andere tandheelkundige afwijking.

Röntgenfoto’s tijdens de zwangerschap
Het maken van een röntgenfoto bij de tandarts tijdens de zwangerschap is veilig. De tandarts maakt alleen röntgenfoto’s van het gebit of de kaak. De straling die u hierbij binnenkrijgt is zeer gering en komt niet in de buurt van de vrucht. Toch kan het zijn dat u met het maken van een röntgenfoto liever wacht tot na de zwangerschap. U kunt dit aangeven bij uw tandarts. De behandelingen waarvoor een röntgenfoto nodig is worden dan uitgesteld tot na de zwangerschap. Mocht het hoogst noodzakelijk zijn om een röntgenfoto te laten maken, dan zal uw tandarts dit met u overleggen. Geef het daarom dus altijd aan als u zwanger bent.