Spoed

Bij spoedeisende hulp gaat het om ernstige pijnklachten, een ongeval of een nabloeding. Overdag kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met ons algemene nummer.

Belt u zo vroeg mogelijk, dan wordt u bij ons nog dezelfde dag geholpen.

Voor pijnklachten of spoedgevallen buiten werktijden kunt u contact opnemen met Dental365 Spoed Tandarts Rotterdam gevestigd aan de Dr Molewaterplein 30, 3015 GD Rotterdam. Dental365 Rotterdam is 24/7 telefonisch beschikbaar op: 085 105 1760.

Er zijn tandartsen van 8.00-23.00 op locatie aanwezig en 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar en bij acute hulp of nabloeding oproepbaar. Wij verzoeken u van te voren telefonisch contact op te nemen voordat u naar Dental365 Rotterdam toe komt. De behandeling dient direct per pin of contant voldaan te worden.